L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Doskonalić doskonalenie, czyli kompleksowe wspieranie szkół i placówek oświatowych Iwona Szwed, Mariola Szymczak POBIERZ
2. Wspomaganie pracy dyrektorów i nauczycieli jako element SRPW 2020 Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska POBIERZ
3. Proces budowania systemu wspomagania szkół i placówek oświatowych na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Iwona Szwed, Mariola Szymczak POBIERZ
4. Uczniowie uczestnikami ewaluacji wewnętrznej? Tak! O doświadczeniach z ewaluacją słów kilka. Jolanta Jankowiak-Wydra POBIERZ
5. Biblioteka pedagogiczna wspomaga placówki oświatowe w Siedlcach Małgorzata Percińska POBIERZ
6. Udział Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi w projekcie Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji Piotr Szeligowski POBIERZ
7. Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację wewnętrzną, aby rzeczywiście sprzyjała rozwojowi szkoły? Ewa Skiba POBIERZ
8. W lustrach ewaluacji Wanda Wojnowska POBIERZ
9. Powiatowy Program Wspomagania --- ZOBACZ

10.

Efekty RPW wdrażanych w placówkach w r.sz. 2012/2013 Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie ZOBACZ
11. Efektywna współpraca z biblioteką pedagogiczną - przykład dobrej praktyki Hatak Wioletta, Mielnik Paulina ZOBACZ
12. Jakiego wspomagania potrzebują nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych? Doświadczenia szkół objętych pilotażem nowego systemu doskonalenia Jarosław Kordziński POBIERZ
13. Planowanie ciągłe podstawą realizacji Rocznego Planu Wspomagania Anna Skrzypczak-Mamet POBIERZ
14. Dobra współpraca i wzajemne wsparcie kluczem do sukcesu Agnieszka Stanaszek POBIERZ
15. 4 x DLACZEGO - jak zaintrygować radę pedagogiczną? Ewa Barczyńska POBIERZ
16. Nauczyciele i uczniowie wdrażają nowoczesne technologie informacyjne Mariusz Chojnacki POBIERZ
17. Projekt edukacyjny w przedszkolu (Zegary) -Marta Kobza POBIERZ
18. Projekt edukacyjny w przedszkolu (Zdrowie) POBIERZ
19. Spotkanie SORE z dyrektorem szkoły Maria Wójcicka POBIERZ
20. Jak skutecznie rozbudzić i utrzymać zainteresowanie dzieci matematyką? Małgorzata Żytko ZOBACZ
21. System wspierania rozwoju szkół w powiecie kartuskim Red. Anna Dereń, Aleksandra Lewicz POBIERZ
21. Dobre praktyki kompleksowego wspomagania szkół Katarzyna Brylak, Beata Gryga, Ewa Książczyk, Izabela Michońska, Jolanta Przepiórka POBIERZ
22. Wspomaganie szkół przez samorządy lokalne - powiat giżycki K. Ambroziak POBIERZ
23. Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół wypracowane w powiecie brzeskim na podstawie doświadczeń z realizacji projektu pilotażowego 3.5 Krystian Sroka POBIERZ
24. Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół wypracowane w powiecie nowotarskim na podstawie doświadczeń z realizacji projektu pilotażowego 3.5 B. Waksmundzki POBIERZ
25. Biblioteki pedagogiczne - nowe wyzwanie Jarosław Kordziński POBIERZ
26. Jak poradnia w Wejherowie przygotowuje się do wspomagania szkół J. Kordziński, K. Leśniewska POBIERZ
27. Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła Jarosław Kordziński POBIERZ
28. W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli w powiecie stargardzkim Jarosław Kordziński POBIERZ
29. Roczny plan wspomagania w powiecie chełmińskim Iwona Janiak, Sławomir Groszewski POBIERZ
30. Nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Opracował Kazimierz Ambroziak POBIERZ
31. Partnerstwo we wspomaganiu i wspieraniu szkół i placówek z udziałem JST ... Jadwiga Olszowska - Urban POBIERZ
32. Perspektywa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w procesie wdrażania nowej formuły wspomagania ... Elwira Zadęcka POBIERZ
33. Rozwiązania w zakresie wpomagania pracy szkół wypracowane w powiecie brzeskim ... Opracował Krystian Sroka POBIERZ
34. Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół wypracowane w województwie pomorskim ... Adam Krawiec POBIERZ
35. By umieli zapalić innych! - w kręgu działań Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze Bogusława Kałużna POBIERZ
36. Rola dyrektora w doskonaleniu zawodowym Wanda Wojnowska POBIERZ