Nowe formy wspomagania szkół
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Bank pomysłów: Sieci współpracy i samokształcenia --- POBIERZ
2. Sieci współpracy i samokształcenia --- ZOBACZ
3. Szablon planu działania sieci --- POBIERZ
4. Nowe formy wspomagania szkół: Zeszyt I --- POBIERZ
5. Nowe formy wspomagania szkół: Zeszyt II --- POBIERZ
6. Nowe formy wspomagania szkół: Zeszyt III
Przewodnik metodyczny dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia
--- POBIERZ
7. Spis ofert doskonalenia opracowanych w ramach projektu --- POBIERZ
8. Wspomaganie szkół i przedszkoli - coaching, mentoring i inne formy pracy Zofia Domaradzka - Grochowalska POBIERZ

Samouczki TIK
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Wszystkie powyższe samouczki zostały opracowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, realizatora projektu "Aktywna edukacja".
Więcej informacji o poszczególnych samouczkach, można uzyskać TUTAJ.
2. Prawo autorskie M. Wilkowski POBIERZ
3. Otwarte zasoby edukacyjne K. Grodecka, K. Śliwowski POBIERZ
4. Filmy J. Całczyńska POBIERZ
5. Blogi D. Chwastek POBIERZ
6. Książki i komiksy B. Zwierzyńska POBIERZ
7. Prezentacje multimedialne M. Switek, B. Zwierzyńska POBIERZ
8. Publikacje AE w praktyce I. Brzózka-Złotnicka, E. Elert POBIERZ
9. Praca w chmurze I. Brzózka-Złotnicka POBIERZ
10. Zespoły wymiany doświadczeń w programie Aktywna edukacja P. Kuźmo-Biwan POBIERZ
11. Mapy myśli M. Paluszek, M. Czerwińska POBIERZ
12. Praca metodą projektu A. Wenda, E. Elert POBIERZ

Nowe formy wspomagania szkół
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Sieć. Mam takie marzenie...(prezentacja) D. Elsner POBIERZ
2. Sieć. Mam takie marzenie... (tekst) D. Elsner POBIERZ
3. Materiały szkoleniowy – obsługa platformy doskonaleniewsieci.pl --- POBIERZ
4. Nauczyciele jako ucząca się społeczność zawodowa D. Elsner, J. Erculij, M. Hajdukiewicz, M. Kulpa, P. Leenher, R. Schollaert, J. Soćko, M. Vahovec POBIERZ
5. Coaching w pracy z zespołami nauczycielskim A. Grzymkowska POBIERZ
6. Filmy o sieciach współpracy i samokształcenia --- ZOBACZ
7. Przykłady działań --- ZOBACZ
8. Szanse i zagrożenia doskonalenia nauczycieli prowadzonego w formie sieci D. Elsner POBIERZ
9. Jak podsumować prace sieci współpracy? Dorota Tomaszewicz POBIERZ