Doskonaleniewsieci.pl to narzędzie, które służy wspomaganiu pracy szkół i przedszkoli. Platforma jest udostępniana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dla wszystkich placówek systemu oświaty jako narzędzie do doskonalenia nauczycieli – prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia.

Platforma jest narzędziem adresowanym przede wszystkim instytucjom z otoczenia szkoły – placówkom doskonalenia nauczycieli, poradniom psychologiczno-pedagogicznym, bibliotekom pedagogicznym we wspieraniu pracy szkół i prowadzeniu nowych form doskonalenia nauczycieli zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej:

 • w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2014 r. poz. 1041 z późn. zm.);
 • w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199);
 • w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 369).

Platforma umożliwia:

 • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia
 • prowadzenie blogów i grup dyskusyjnych
 • komunikację użytkowników
 • publikację artykułów
 • wymianę plików
 • prowadzenie szkoleń e-learningowych, również w formie wideokonferencji
 • tworzenie ankiet i testów

Platforma powstała w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2013 roku była wykorzystywana jako narzędzie, wspierające pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli, w którym uczestniczyło ponad 6 000 szkół i przedszkoli z 160 powiatów.

W trakcie działań na platformie:

 • powstało 1158 sieci współpracy i samokształcenia ze 160 powiatów
 • w sieciach uczestniczyło 25 210 spośród 29 000 użytkowników platformy
 • w sieciach opublikowanych zostało 19 205 plików

Obecnie na platformie dostępne są:

 • przykłady oferty wspomagania szkół,
 • przykłady planów działania sieci współpracy i samokształcenia,
 • materiały pomocnicze dla osób odpowiedzialnych za wspomaganie szkół i koordynowanie sieci,
 • dobre praktyki opracowane w ramach pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli,
 • repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych,
 • materiały filmowe - zarówno wykłady jak i dobre praktyki.


Klauzula informacyjna dla użytkownika platformy doskonaleniewsieci.pl:

 • Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji moich danych osobowych, podanych w związku z rejestracją jako użytkownik platformy administrowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) z siedzibą w Alejach Ujazdowskich 28, 00-478 Warszawa.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) z siedzibą w Alejach Ujazdowskich 28, 00-478 Warszawa informacji o produktach, usługach oraz innych informacji o działaniach ORE, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422, tekst jednolity).


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 22 345 37 00, e-mail: iod@ore.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji na platformie edukacyjnej doskonaleniewsieci.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub upoważnione w oparciu o wyrażone przez Panią/Pana zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia działalności platformy edukacyjnej lub wycofania udzielonej zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji na platformie edukacyjnej doskonaleniewsieci.pl.Warszawa, dn. 25.05.2018 r.