Przedstawiamy informacje dotyczące zmian wprowadzanych w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Istotą nowego modelu jest wpisanie różnych jego form w szersze działania, których celem jest rozwój całej szkoły. Zachęcamy do poznania założeń systemu wspomagania pracy szkół, jak i jego poszczególnych etapów.
  • I.png
  • IV.png
  • VII.png
  • II.png
  • V.png
  • VIII.png
  • III.png
  • VI.png