Nauczyciele jako ucząca się społeczność zawodowa – październik 2012r.
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Współpraca nauczycieli źródłem motywacji dla ucznia --- POBIERZ
2. Projekty mające na celu doskonalenie szkolnej praktyki --- POBIERZ
3. Jak działają sieci? --- POBIERZ
4. Rola koordynatora sieci współpracy --- POBIERZ
5. Sieci ENIRDELM --- POBIERZ
6. Od uczenia się nauczycieli przez Ustawiczne Doskonalenie Zawodowe do Tworzenia Społeczności Uczących się --- POBIERZ
7. Kompleksowy system wspomagania pracy szkół --- POBIERZ
8. Tworzenie społeczności uczących się nauczycieli na przykładzie doświadczeń słoweńskich --- POBIERZ

Forum wymiany dobrych praktyk - kwiecień 2013r.
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Oferty doskonalenia opracowane w ramach projektu --- POBIERZ
2. Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim --- POBIERZ
3. Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji. Miasto Łódź. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego --- POBIERZ
4. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim --- POBIERZ
5. Poprawa funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie hajnowskim poprzez kompleksowe wsparcie wybranych szkół i przedszkoli --- POBIERZ

Spotkanie inaugurujące realizacje projektów pilotażowych – wrzesień 2013r.
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Prezentacja IP2: Realizacja projektu POKL --- POBIERZ
2. Prezentacja: dekalog koordynatora projektu --- POBIERZ
3. Prezentacja: Wyzwania i strategie działania w zakresie rocznych planów wspomagania --- POBIERZ
4. Prezentacja: Sieci współpracy i samokształcenia realizowane w ramach Działania 3.5 POKL --- POBIERZ
5. Organizacja sieci - zadania koordynatora – rozwiązania praktyczne --- POBIERZ
6. Prezentacja: Wyzwania i strategie działania w zakresie zarządzania projektem --- POBIERZ

Co mówią dane..? Rola wspomagania na etapie diagnozowania potrzeb szkoły/placówki – wrzesień 2013r.
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych Joanna Peter, Przemysław Majkut POBIERZ
2. Pożytki z ewaluacji zewnętrznej Aleksander Pawlicki, Magda Tędziegolska POBIERZ
3. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym Anna Gocłowska POBIERZ
4. Ewaluacja w praktyce szkolnej Beata Domerecka, Dorota Kulesza POBIERZ
5. Egzaminy zewnętrzne dla rozwoju szkoły Ewa Stożek POBIERZ
6. E-podręcznik - rewolucja czy ewolucja Krzysztof Wojewodzic POBIERZ
7. Diagnoza dla rozwoju Jarosław Kordziński POBIERZ
8. Od danych do wiedzy o szkole Jolanta Bem,Małgorzata Wilczyńska-Grześ POBIERZ

Rozwój kompetencji pracowników bibliotek pedagogicznych w zakresie wspomagania pracy szkoły – październik 2013r.
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Nowe zadania bibliotek pedagogicznych czy adaptacja realizowanych działań edukacyjnych - przykłady dobrych praktyk Elżbieta Mieczkowska POBIERZ
2. Biblioteki pedagogiczne i ich zasoby w kontekście nowych zadań Anna Krawczuk POBIERZ
3. Wspomaganie pracy szkół oraz organizacja sieci współpracy i samokształcenia Dorota Czerwonka POBIERZ
4. Spotkajmy się w sieci. Zadania pracowników bibliotek moderujących sieci współpracy i samokształcenia Dorota Czerwonka POBIERZ
5. Zacznijmy od diagnozy… zadania pracowników bibliotek odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół Joanna Soćko POBIERZ
6. Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmian w prawie oświatowym J. Wach POBIERZ
7. Nowe zadania czy adaptacja realizowanych działań edukacyjnych - przykłady dobrych praktyk Elżbieta Mieczkowska POBIERZ
8. Kompetencje bibliotekarza w zakresie wychowania do informacji - prezentacja Hanna Batorowska POBIERZ
9. Kompetencje bibliotekarza w zakresie wychowania do informacji - konspekt Hanna Batorowska POBIERZ
10. Biblioteki pedagogiczne i ich zasoby w kontekście nowych zadań Anna Krawczuk POBIERZ
11. Modelowe wsparcie szkoły przez nauczyciela bibliotekarza i zasoby biblioteki szkolnej Danuta Brzezińska POBIERZ
12. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) Iwona Brzózka-Złotnicka POBIERZ
13. Jak sprawić, aby uczniowie czytali – rola nauczycieli i bibliotekarzy Dr Michał Zając POBIERZ

Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów – listopad 2013r.
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Wspomaganie rozwoju szkół ukierunkowane na potrzeby uczniów, czyli planowanie procesów edukacyjnych w kontekście konstruowania strategii uczenia i uczenia się Adela Łabuzińska POBIERZ
2. Wznieść się ponad codzienne trudności - przywództwo strategiczne w rozwoju szkoły Joanna Madalińska-Michalak POBIERZ
3. Dylemat lidera - Przemoc czy partnerstwo. Jak motywować ludzi do działania? prof. dr hab. Andrzej Blikle POBIERZ
4. Od raportu z ewaluacji zewnętrznej do sukcesu szkoły” – rozwiązania praktyczne na przykładzie IX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie Anna Urbańska POBIERZ
Spotkanie kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia, poradni oraz bibliotek nt. wspomagania pracy szkół – luty 2014r.
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Nadzór pedagogiczny a nowy system doskonalenia nauczycieli Irena Bobin POBIERZ
2. Raport z ewaluacji zewnętrznej szansą na rozwój szkoły…. Czy zawsze? Anna Gocłowska POBIERZ
3. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół - prezentacja projektu Marianna Hajdukiewicz POBIERZ
4. Wspomaganie w zapisach prawa Joanna Soćko POBIERZ
5. Rola nadzoru pedagogicznego we wspieraniu SORE Artur Pasek POBIERZ
 
SORE uczy się – Rola wspomagania na etapie wdrożenia i podsumowania RPW – marzec 2014r.
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. "My to już robimy" albo dlaczego należy unikać szkoleń i konferencji? Aleksander Pawlick POBIERZ
2. Nauczyciel - trener - coach Jarosław Kordziński POBIERZ
 
Wspomaganie pracy szkół – doświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych - maj 2014r.
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Funkcjonowanie poradni psychologiczno – pedagogicznych w świetle prawa oświatowego --- POBIERZ
2. Pilotaż nowego modelu wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli --- POBIERZ
3. Rola wspomagania na etapie diagnozowania, planowania, monitorowania i ewaluacji potrzeb szkoły/placówki. PPP Kłodzko --- POBIERZ
4. Rola wspomagania na etapie diagnozowania, planowania, monitorowania i ewaluacji potrzeb szkoły/placówki. PPP Sopot --- POBIERZ
5. Doświadczenia poradni w Krotoszynie przy realizacji projektu wdrożeniowego --- POBIERZ
6. Sieci współpracy i samokształcenia w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie --- POBIERZ
7. Wspomaganie pracy szkół – pierwsze doświadczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku – refleksje SORE --- POBIERZ
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w kontekście wspomagania pracy szkół --- POBIERZ
 
Ogólnopolskie spotkanie konsultacyjne – czerwiec 2013r.
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Rola i zadania Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w procesowym wspomaganiu wybranych aspektów pracy szkoły --- POBIERZ
2. Małgorzata Budzik --- POBIERZ
3. Rola i zadania dyrektora w procesowym wspomaganiu wybranych aspektów pracy szkoły Małgorzata Budzik POBIERZ
4. Zarządzanie projektem realizowanym w ramach Działania 3.5 POKL Monika Kurowska i Mariusz Mielcarek POBIERZ
5. Współpraca kuratorium oświaty w Krakowie z SORE przy wdrażaniu zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie brzeskim Artur Pasek POBIERZ
6. Sieci współpracy i samokształcenia Krystyna Adaśko, Zbigniew Ruszaj POBIERZ
7. Roczny plan wspomagania w oparciu o projekt „Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim” Iwona Janiak, Sławomir Groszewski POBIERZ
8. Wydział Kontroli IP2 Monika Kurowska i Mariusz Mielcarek POBIERZ
 
Budowanie lokalnej polityki oświatowej w kontekście kompleksowego wspomagania szkół – sierpień 2014r.
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Polityka oświatowa w gmini Stefan Wlazło POBIERZ
2. Wyniki nadzoru pedagogicznego jako jedno ze źródeł informacji dla jednostek samorządu terytorialnego o stanie realizacji zadań oświatowych Anna Gocłowska POBIERZ
3. Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli Joanna Soćko POBIERZ
4. Projekty systemowe realizowane w ORE Dorota Jastrzębska POBIERZ
5. Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Ewa Dudek POBIERZ
6. Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Departament Funduszy Strukturalnych MEN POBIERZ
7. Wartość informacyjna liter w raportach ewaliacji zewnętrznej Stefan Wlazło POBIERZ
8. Pomorska Rada Oświatowa a budowa regionalnego systemu wsparcia szkół Adam Krawiec POBIERZ
 
Wspomaganie pracy szkół we współpracy z bibliotekami szkolnymi – wrzesień 2014r.
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Wyniki ewaluacji nowego modelu wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli Marianna Hajdukiewicz POBIERZ
2. Spotkanie informacyjne: Wspomaganie pracy szkoły we współpracy z biblioteką szkolną - wstępna prezentacja --- POBIERZ
3. Jak sprawić aby uczniowie czytali – rola nauczycieli i bibliotekarzy Dr Michał Zając POBIERZ
4. Jak sprawić aby uczniowie czytali – rola nauczycieli i bibliotekarzy - prezentacja Dr Michał Zając POBIERZ
5. Modelowe wsparcie szkoły przez nauczyciela bibliotekarza i zasoby biblioteki szkolnej Danuta Brzezińska POBIERZ
6. Otwarte zasoby edukacyjne w kontekście pracy biblioteki szkolnej Klaudia Grabowska POBIERZ
7. Podręczniki w bibliotece szkolnej Anna Iwicka-Okońska POBIERZ
8. Ewidencjonowanie podręczników w bibliotece szkolnej - poradnik Anna Iwicka-Okońska POBIERZ
9. Biblioteki szkolne i publiczne jako źródło książek czytanych przez uczniów - zapowiedź wyników badania: Czytelnictwo dzieci i młodzieży dr Zofia Zasacka POBIERZ
10. Rozwiązania systemowe dotyczące podręczników szkolnych Janusz Krupa POBIERZ
11. TIK narzędziem w rękach bibliotekarzy Iwona Brzózka-Złotnicka POBIERZ
 
SORE w szkole, czyli jak uczyć nauczycieli? – październik 2014r.
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Kompetencje SORE warunkujące efektywne wsparcie szkoły w procesie jej rozwoju Renata Flis POBIERZ
2. Wyniki ewaluacji nowego modelu wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli Marianna Hajdukiewicz POBIERZ
3. Strategie uczenia się Danuta Sterna POBIERZ
4. Podawać metodę, czy pomagać w jej odkrywaniu? Rzecz o matematyce Monika Czajkowska POBIERZ
5. Rola dyrektora w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i rozwoju szkoły W. Wojnowska POBIERZ
6. Przedmioty przyrodnicze: wspólnie badać czy opowiadać? Wojciech Grajkowski POBIERZ
7. Dyktowanie czy samodzielne myślenie? Dylematy w pracy dydaktycznej nauczycieli języka polskiego Zofia Zasacka, Piotr Bordzoł POBIERZ
8. Giełda rozwiązań, laboratorium pomysłów, praca metodą open space --- POBIERZ
9. Mówić czy rozmawiać ucząc języka obcego? Dorota Campfield POBIERZ
10. Nauczyciele o swojej pracy i relacje w gronie pedagogicznym Dominika Walczak POBIERZ
11. Efektywne doskonalenie nauczycieli Jacek Strzemieczny POBIERZ
12. Czy historię trzeba opowiadać? Jak opowiadać historię w szkole? Jakub Lorenc, Jacek Staniszewski POBIERZ
 
Ogólnopolska Prezentacja Projektów 3.5 – październik 2014r.
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Sieci współpracy i samokształcenia powiat krapkowicki województwo opolskie --- POBIERZ
2. Sieci współpracy i samokształcenia Małgorzata Barańska POBIERZ
3. Efekty pracy sieci współpracy i samokształcenia na przykładzie sieci matematyków Tomasz Łodej POBIERZ
4. Jak zaktywizować nauczycieli do pracy w sieci współpracy i doskonalenia, czyli dobre praktyki koordynatora sieci w projekcie „Wspomaganie szkół w Gminie Miejskiej Kraków” Alicja Sikora POBIERZ
5. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkól oraz przedszkoli w Powiecie Kaliskim” --- POBIERZ
6. Raport z realizacji powiatowego programu wspomagania za rok 2013/2014 projektu : „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Kaliskim” --- POBIERZ
7. Koncepcja powiatowego programu wspomagania realizowana w ramach projektu „Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w Powiecie Milickim” --- POBIERZ
8. Pilotaż sukcesem zmian. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu --- POBIERZ
9. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego Krystyna Adaśko POBIERZ
10. "Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oleckim --- POBIERZ
11. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Ostrowieckim --- POBIERZ
12. Mocne strony nowego systemu doskonalenia nauczycieli – refleksje po pierwszym roku funkcjonowania RPW Sławomir Miszczuk POBIERZ
13. „Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim" --- POBIERZ
14. "Nowoczesny nauczyciel – nowoczesna szkoła” realizowany jest przez Powiat Pyrzycki/Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pyrzycach --- POBIERZ
15. System wspomagania pracy szkół Anna Dakowicz-Nawrocka POBIERZ
16. Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego --- POBIERZ
17. Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli --- POBIERZ
18. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół Powiatu Wołowskiego dr Mariusz Mielcarek POBIERZ
19. „W drodze do sukcesu” Projekt realizowany przez Miasto Zielona Góra --- POBIERZ
20. Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Giżycku --- POBIERZ
21. "SORE działają w szkole – nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim” Kompleksowe wspomaganie pracy szkół --- POBIERZ
 
Złapani w sieci – czyli jak wspierać nauczycieli – listopad 2014r.
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Jak zaktywizować nauczycieli do pracy w sieci współpracy A. Sikora POBIERZ
2. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie lubelskim H. Skomorowska POBIERZ
3. Rola sieci współracy i samokształcenia K. Leśniewska POBIERZ
4. Sieć ekspertów programu Delfort J. Lesisz-Maziarska POBIERZ
5. Sieć - Jak wspierać ucznia w uczeniu matematyki E. Pobiega POBIERZ
6. Sieci współpracy i samokształcenia M. Hajdukiewicz POBIERZ
7. Wzbudzanie motywacji wewnętrznej do rozwoju zawodowego J. Kordziński POBIERZ
8. Od sieci dyrektorów do sieci przedszkoli U. Szałaj POBIERZ
 
Od diagnozy potrzeb ucznia, do diagnozy pracy szkoły - marzec 2015 r.
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Diagnoza potrzeb ucznia, a diagnoza pracy szkoły – dwa zadania, jeden cel dr W. Poleszak POBIERZ
2. Wyjątkowi uczniowie w wyjątkowej szkole M. Trawacki POBIERZ
 
Spotkanie dla pracowników bibliotek pedagogicznych - kwiecień 2015
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Voki i TonnDoo - dwóch sprzymierzeńców nauczyciela Mateusz Paradowski POBIERZ
2. Propozycje działań promujących czytelnictwo Na podstawie wytworów warsztatowych uczestników POBIERZ
3. Nowe działania bibliotek pedagogicznych czy adaptacja zrealizowanych działań edukacyjnych Elżbieta Mieczkowska POBIERZ
4. Edukacja filmowa i dziennikarska uczniów gimnazjum Katarzyna Kucharzewska POBIERZ
5. Zastępstwo potrzebne od zaraz. Promocja czytelnictwa i motywowanie uczniów do samodzielnej lektury. Beata Janik POBIERZ
6. Edukacja czytelnicza w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu Alina Sudoł POBIERZ
7. Wspomaganie z TIK-iem w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu Magdalena Pilińska POBIERZ
8. Sieć współpracy i samokształcenia Marta Mróz POBIERZ

O TIK-u i e-podręczniku – czerwiec 2015
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Bezpieczeństwo uczniów w pracy z nowymi technologiami Julia Gursztyn POBIERZ
2. Edukacja filmowa w bibliotece Anna Mirska-Czerwińska POBIERZ
3. E-podręczniki do matematyki Kinga Gałązka, Anna Jeżewska POBIERZ
4. E-podręczniki - cyfrowa szkoła Jarosław Kończak POBIERZ
5. Internet w życiu młodych ludzi – zarys wybranych zagrożeń Julia Gursztyn POBIERZ
6. Rzeczywista i Wirtualna Przestrzeń Edukacyjna – jak pracować z e-podręcznikiem? Cz. 1. Grupa Edukacyjna --- POBIERZ
7. Rzeczywista i Wirtualna Przestrzeń Edukacyjna – jak pracować z e-podręcznikiem? Cz. 2. Grupa Edukacyjna --- POBIERZ
8. Jak uczyć się od innych? Międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia Marianna Hajdukiewicz POBIERZ
9. Kompetencje informatyczne a informacyjne – uczniowie i nauczyciele (prezentacja) Piotr Siuda POBIERZ
10. Kompetencje informatyczne a informacyjne – uczniowie i nauczyciele (artykuł) Piotr Siuda POBIERZ
11. Rola i zadania bibliotek w zarządzaniu wiedzą w szkole Magdalena Brewczyńska POBIERZ
12. Sieci współpracy i samokształcenia jako nowa forma doskonalenia nauczycieli (prezentacja) Agata Arkabus, Anna Płusa POBIERZ
13. Sieci współpracy i samokształcenia jako nowa forma doskonalenia nauczycieli (artykuł) Agata Arkabus, Anna Płusa POBIERZ
14. Praca z nowoczesnymi technologiami a zapisy podstawy programowej Iwona Brzózka-Złotnicka POBIERZ
15. TIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniów (artykuł) Piotr Siuda POBIERZ
16. TIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniów (prezentacja) Piotr Siuda POBIERZ
17. Współpraca nauczycieli jako kluczowy element pracy z nowymi technologiami (artykuły) Maria Czerwińska POBIERZ
18. Współpraca nauczycieli jako kluczowy element pracy z nowymi technologiami (prezentacja) Maria Czerwińska POBIERZ
19. Wspomaganie szkoły w zakresie TIK-nowe zadania bibliotek pedagogicznych Elżbieta Mieczkowska POBIERZ
20. Z tikiem można więcej… Elżbieta Satowska POBIERZ
21. Zarządzanie nowoczesną szkołą – TIK i kilka refleksji dyrektora Elżbieta Sotowska POBIERZ