Data publikacji:  2019-12-19  Kategoria:  Aktualności

Materiały wypracowane w ramach projektu „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” POWR.02.10.00-00-3003/17 realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o., którego celem było podniesie kompetencji kadry kierowniczej szkół i przedszkoli w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów w województwie śląskim.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 1. Materiały zjazd I
 2. Materiały zjazd II
 3. Materiały zjazd III

MATERIAŁY DORADCZE

 1. Pakiet 1 Plany doradcze
 2. Pakiet 2 Programy doradcze
 3. Pakiet 3 Do pracy w sieci doradztwa
 4. Pakiet 4 Przykładowe rozwiązania organizacyjno - metodyczne
 5. Pakiet 5 Program sieci dla doradców
 6. Pakiet 6 Pomoc wspieranym dyrektorom

MATERIAŁY DODATKOWE

 1. Pakiet dodatkowych materiałów dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów cz. I
 2. Pakiet dodatkowych materiałów dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów cz. II
Autor: Joanna Kotlarz