Data publikacji:  2019-05-14  Kategoria:  Materiały

Projekt nr UDA-POWR.02.10.00-00-2015/17 - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. kujawsko-pomorskim - Beneficjent Federacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Scenariusz_1_Gminy W i MW.doc

Scenariusz_1_Miasta i Powiaty.doc

Scenariusz_2_Gminy W i MW.doc

Scenariusz_2_Miasta i Powiaty.doc

Scenariusz_3_Gminy W-MW.doc

Scenariusz_3_Miasta i Powiaty.doc

Scenariusz_4_Gminy W-MW.doc

Scenariusz_4_Miasta i Powiaty.doc

Scenariusz_5_Gminy W-MW.doc

Scenariusz_5_Miasta i Powiaty.doc