Data publikacji:  2015-07-08  Kategoria:  lipiec 2015
„W przedwczorajszych szkołach wczorajsi nauczyciele uczą dzisiejszych uczniów rozwiązywania problemów jutra.” Ten cytat dr Marzeny Żylińskiej towarzyszył uczestnikom spotkania "Jak wspomagać szkoły w pracy z e-podręcznikami?", które odbyło się w dniach 29 czerwca – 1 lipca w Falentach k/Warszawy z inicjatywy Ośrodka Rozwoju Edukacji. Nauczyciele bibliotekarze z bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych wraz z dyrektorami szkół zastanawiali się, jak zmniejszyć ten dystans, wykorzystując w tym celu narzędzia nowych technologii. Od przyszłego roku szkolnego nauczyciele i uczniowie będą mogli pracować z e-podręcznikami. Jest to szansa nie tylko na podniesienie atrakcyjności zajęć szkolnych, ale przede wszystkim na aktywne angażowanie uczniów w proces uczenia się, zmianę sposobu pracy pojedynczych nauczycieli i całej szkoły.
 Uczestnicy spotkania mogli poznać przykłady lekcji z matematyki, języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej, będące zapowiedzią e-podręczników. Zajęcia prowadzili eksperci z Uniwersytetu Wrocławskiego (Wieńczysław Dębiński), Politechniki Łódzkiej (Kinga Gałązka, Anna Jeżewska) oraz Grupy Edukacyjnej (Edyta Kraska, Anita Garbat) – partnerów Ośrodka Rozwoju Edukacji. Prelegenci pokazywali treści i strukturę poszczególnych lekcji, a także prezentowali sposoby pracy z e-podręcznikami na zajęciach szkolnych. Wszystkich zainteresowanych zapraszali do odwiedzenia platformy www.epodreczniki.pl, gdzie już w okresie wakacyjnym będą sukcesywnie publikowane kolejne zasoby. Autorzy e-podręczników z edukacji wczesnoszkolnej zaprosili  również do obejrzenia filmu z lekcji przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie: https://www.youtube.com/watch?v=TkH4aju0jKs  
Jednak e-podręczniki to nie początek pracy z nowych technologiami. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać doświadczenia różnych organizacji instytucji, które od lat upowszechniają TIK jako narzędzia edukacyjne. Centrum Edukacji Obywatelskiej przedstawiło projekt Aktywna Edukacja. W czasie warsztatów Maria Czerwińska, Dyrektor Zespołu Szkolno–Gimnazjalnego w Nędzy, pokazywała jak wykorzystać przykłady konkretnych narzędzi w pracy zespołowej nauczycieli i uczniów. Anna Mirska-Czerwińska, odpowiedzialna za programy edukacji kulturalnej i medialnej w CEO, udowadniała, że biblioteka szkolna to doskonałe miejsce dla różnorodnych przedsięwzięć filmowych. Fundacja Nowoczesna Polska pokazywała narzędzia służące edukacji multimedialnej, a przede wszystkim otwarte zasoby edukacyjne (OZE), w tym szczególnie istotny z punktu widzenia nauczycieli bibliotekarzy portal Wolnelektury.pl. Mistrzowie Kodowania uczyli, jak nawet nie będąc informatykiem można stać się programistą.  Ale nowe technologie to nie tylko szanse, ale i zagrożenia – o bezpiecznych zasadach korzystania z TIK mówiła Julia Gursztyn z NASK, tj. firmy, która od lat angażuje się w edukacje dla bezpiecznego korzystania z sieci.
Nauczyciele bibliotekarze są dobrze przygotowani do pracy z nowymi technologiami, lecz mimo to często potrzebują wsparcia w zachęcaniu innych nauczycieli do wdrażania TIK w pracy szkoły. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że kluczową rolę pełni w tym procesie dyrektor szkoły. O tym jak dyrektor może organizować szkołę, zapewniając nauczycielom i uczniom warunki do pracy z nowymi technologiami, mówiła Elżbieta Satowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 30 z Lublina. Trosce o infrastrukturę powinno towarzyszyć przekonanie w wartości pracy zespołowej nauczycieli i uczniów. Współpraca ta w dobie nowych technologii nabiera szczególnego znaczenia.
Nauczyciele bibliotekarze przekonali się, że mogą liczyć na wsparcie różnych zewnętrznych partnerów, w tym bibliotek pedagogicznych, które mają  wieloletnie doświadczenie w pracy z nowymi technologiami i są wsparciem dla wielu nauczycieli. Zgodnie z zapisami prawa zadaniem Bibliotek Pedagogicznych jest wspomaganie pracy szkół w obszarze nowych technologii. Warsztat poświęcony planowaniu pracy biblioteki szkolnej prezentowała Magdalena Brewczyńska z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, a doświadczenia z prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia, jako formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, przedstawiły Agata Arkabus i Anna Płusa z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Ofertę różnorodnych działań i propozycji bibliotek pedagogicznych przybliżyła Elżbieta Mieczkowska z Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu.
Pracy z TIK towarzyszy wiele pytań - o miejsce nowych technologii w życiu młodego człowieka,  proporcjach miedzy aktywnością w życiu realnym, a w życiu wirtualnym, roli nauczycieli i zadań biblioteki szkolnej. Istotną wskazówką była tutaj prezentacja dr Piotra Siudy z Uniwersytetu w Bydgoszczy, który przedstawiając wyniki badań, pokazywał jednocześnie kierunki działań, jakie powinna podejmować szkoła.
Uczestnicy rozjechali się do domów z przekonaniem, że nowy rok szkolny to początek nowej przygody z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, ale również konieczność  wdrożenia innych  niż dotychczas, strategii pracy szkoły i współpracy nauczycieli.

Relacja wideo ze spotkania