Data publikacji:  2015-07-06  Kategoria:  lipiec 2015
Zapraszamy do udziału w regionalnych spotkaniach konsultacyjnych dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia. W okresie od czerwca od września organizowane będą spotkania pod hasłem Sieć 2016 +. Organizacja i prowadzenie” – są to już trzecie z serii spotkań. Program zajęć został opracowany na podstawie rozmów z uczestnikami, którzy brali udział we wcześniejszych spotkaniach.
Spotkania skierowane są do osób pełniących lub przygotowujących się do roli koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia w ramach działań prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne.
W trzecich spotkaniach konsultacyjnych mogą wziąć udział zarówno uczestnicy spotkań konsultacyjnych nr 1 lub nr 2, jak i te osoby które po raz pierwszy zdecydują się na przystąpienie do tej formy doskonalenia  zobacz harmonogram spotkań.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapewniamy materiały warsztatowe, wyżywienie oraz możliwość skorzystania z zakwaterowania. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem.
Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi w grupach 15-20-osobowych. Sieć 2016 +. Organizacja i prowadzenie – formularz zgłoszeniowy.