Data publikacji:  2014-11-30  Kategoria:  listopad 2014

Od stycznia 2015 r. ruszą dwudniowe regionalne spotkania konsultacyjne dla:

  • osób pełniących funkcje koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia w ramach powiatowych projektów pilotażowych osób pełniących funkcję koordynatorów w ramach działań prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne.

Celem jest:

  • podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu motywowania do pracy w sieci oraz ewaluacji pracy sieci;
  • wymiana doświadczeń i upowszechnianie dobrych praktyk związanych
    z doskonaleniem nauczycieli w formie sieci współpracy i samokształcenia;
  • konsultacja problemów pojawiających się w trakcie bieżącej pracy koordynatora sieci.

Zajęcia będą prowadzone metodami warsztatowymi w grupach 15-20-osobowych.

Spotkania będą organizowane w miastach wojewódzkich i wybranych miastach powiatowych. Udział jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały warsztatowe, wyżywienie oraz możliwość skorzystania z zakwaterowania, nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem.

Więcej informacji, odnośnie miejsc i terminów spotkań, zasad rekrutacji oraz osób do kontaktu – już wkrótce znajdziecie Państwo na stronie ORE.