Data publikacji:  2014-11-24  Kategoria:  listopad 2014
Jak z sukcesem wspierać szkołę i nauczycieli, zastanawiali się pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych — uczestnicy ogólnopolskiego spotkania nt. sieci współpracy i samokształcenia, nowej formie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Spotkanie zorganizowane zostało w dniach 20-22 listopada w Warszawie.
W spotkaniu wzięli udział także koordynatorzy sieci współpracy, zaangażowani w powiatowe projekty pilotujące założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Dzięki nim uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak wygląda praca w sieciach utworzonych zgodnie z założeniami wypracowanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Tematy poruszane w czasie spotkania to: motywowanie nauczycieli do rozwoju zawodowego, wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno–komunikacyjnych, metody problemowe w pracy sieci, a także zadania koordynatora sieci.
Integracja uczestników jest fundamentem pracy sieci. „Do wspólnej pracy nad problemami i merytorycznymi zadaniami niezbędna jest atmosfera wzajemnego zaufania” — mówiła Urszula Szałaj, koordynatorka sieci dla dyrektorów szkół i przedszkoli z Kędzierzyna Koźla - „…w naszej sieci są osoby specjalizujące się w określonych tematach, gotowe dzielić się i pomagać innym. Nauczyliśmy się mówić otwarcie o naszych problemach, wiemy że nie świadczy to o naszej słabości, ale pomaga w rozwoju.”
„Podstawowym zadaniem była diagnoza potrzeb nauczycieli. Współpracowaliśmy z osobami, pełniącymi funkcje SORE. Potem wykorzystując pomysły wypracowane w sieci, nauczyciele pracowali ze swoimi radami pedagogicznymi” — Alicja Sikora, koordynatorka sieci z Krakowa, pokazała jak łączyć wspomaganie szkół z doskonaleniem nauczycieli.
„Uczestnicy naszej sieci spróbowali rozwiązywać problemy matematyczne stosując oprogramowanie GeoGebra. To był przełom - wspólnie zaczęliśmy wykonywać zadania i dzielić się swoim doświadczeniem z wykorzystywania nowych metod” — powiedziała Edyta Pobiega, koordynatorka sieci matematyków z Ostrowca Świętokrzyskiego.
„Sieci są już od kilkunastu lat powszechnie stosowanym rozwiązaniem w zakresie doskonalenia kwalifikacji zawodowych w krajach Europy Zachodniej. U nas to nowość…” —mówiła w czasie wykładu inaugurującego spotkanie dr Danuta Elsner autorka publikacji pt. Sieci współpracy i samokształcenia.
Czy faktycznie u nas to nowość? Uczestnicy spotkania mogli przekonać się w czasie prezentacji sieci, które od lat funkcjonują w oświacie. Jacek Ścibor opowiadał o doświadczeniach Superbelfrów. „Sieć w realu to za mało — musimy spotykać się w świecie wirtualnym. Wszyscy jesteśmy ekspertami!” — powiedział uczestnikom spotkania współtwórca sieci SuperBelfrzy, a potwierdziła to Justyna Maziarska–Lesisz, prezentując sieci ekspertów DELFORT, w których nauczyciele języka niemieckiego uczą się od siebie. „Ważne, aby uczestnicy sieci byli ich twórcami i czuli się za nie współodpowiedzialnymi” — podkreślała Antonina Rysiewicz prezentując sieci nauczycieli powstające w ramach Cyfrowej szkoły, w programie Aktywna edukacja.
Szkoła nie musi być osamotniona. Może „wyjść” poza swoje mury i poszukać innych szkół, które borykają się z podobnymi problemami. I tutaj ogromną rolę pełnią instytucje, które są wokół szkoły — poradnie, biblioteki i placówki doskonalenia. Pracownicy tych instytucji wskazywali na posiadane doświadczenia i zasoby, które pomogą w tworzeniu sieci współpracy i samokształcenia.
Spotkanie rozpoczęło cykl spotkań dla koordynatorów sieci, które odbywać się będą od stycznia w miastach powiatowych i wojewódzkich. Już wkrótce informacja o spotkaniach regionalnych ukaże się na stronach ORE. Liczymy, że dzięki temu uda się utworzyć sieć instytucji dobrze przygotowanych do nowych zadań.

Pogląd prezentacji "SuperBlefrzy" J. Ścibor
 
Prezentacje do pobrania:
 
Jak zaktywizować nauczycieli do pracy w sieci współpracy
POBIERZ Pobieranie
A. Sikora
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie lubelskim
POBIERZ Pobieranie
H. Skomorowska
Od sieci dyrektorów do sieci przedszkoli
POBIERZ Pobieranie
U. Szałaj
Rola sieci współracy i samokształcenia
POBIERZ Pobieranie
K. Leśniewska
Sieć ekspertów programu Delfort
POBIERZ Pobieranie
J. Lesisz-Maziarska
Sieć - Jak wspierać ucznia w uczeniu matematyki
POBIERZ Pobieranie
E. Pobiega
Sieci współpracy i samokształcenia
POBIERZ Pobieranie
M. Hajdukiewicz
Wzbudzanie motywacji wewnętrznej do rozwoju zawodowego
POBIERZ Pobieranie
J. Kordziński
Sieć. Mam takie marzenie...
POBIERZ Pobieranie
D. Elsner1
2
3
4
5
6
7