Data publikacji:  2013-12-18  Kategoria:  O projekcie

Harmonogram spotkań informacyjnych, konferencji oraz szkoleń planowanych w roku 2014

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań zaplanowanych w ramach projektu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół w roku 2014. Informujemy, że co najmniej miesiąc przed każdym z poniższych wydarzeń na stronie www.doskonaleniewsieci.pl oraz www.ore.edu.pl/wspieranie szczegółowe informacje.

Osobom zainteresowanym otrzymywaniem bieżących informacji, powiadomień o ewentualnych zmianach i przypomnień polecamy zapisanie się do naszego newslettera, który wysyłany jest do subskrybentów raz w miesiącu.

 

LUTY

Spotkanie informacyjne na temat nowego systemu wspomagania szkół i placówek oświatowych adresowane do przedstawicieli kuratoriów oświaty.

27 – 28 lutego, Warszawa

MARZEC

Konferencja dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) poświęcona wdrażaniu i ewaluacji rocznych planów wspomagania.

13 – 15 marca, Warszawaótce.

MAJ

Konferencja dla dyrektorów poradni psychologiczno–pedagogicznych poświęcona zadaniom poradni w zakresie wspomagania pracy szkół z perspektywy doświadczeń pilotażowych projektów powiatowych.

15-16 maja, Warszawa.

LIPIEC

Letnia akademia szkolnego organizatora rozwoju edukacji – szkolenie dla SORE oraz pracowników placówek doskonalenia poświęcone doskonaleniu kompetencji związanych z procesowym wspomaganiem pracy szkół, a także opracowaniu zalecanych wymagań, warunków i sposobów wspomagania pracy szkoły,

29 czerwca - 4 lipca, Ruciane Nida

WRZESIEŃ

Konferencja dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) poświęcona diagnozie pracy szkoły, określaniu obszarów i formułowaniu celów rocznego planu wspomagania.

15-17 września, Warszawa

PAŹDZIERNIK

Konferencja dla pracowników bibliotek pedagogicznych poświęcona zadaniom bibliotek w zakresie wspomagania pracy szkół z perspektywy doświadczeń pilotażowych projektów powiatowych.

9-11 października, Warszawa  

Prezentacja dobrych praktyk – spotkanie podsumowujące pierwszy rok realizacji projektów pilotażowych, adresowane do kierowników projektów powiatowych, przedstawicieli organów prowadzących, dyrektorów szkół oraz innych osób zainteresowanych efektami projektów pilotażowych na rzecz kompleksowego wspomagania pracy szkół.

październik, Warszawa.

 

LISTOPAD

Konferencja dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) poświęcona realizacji celów i planowaniu działań w ramach rocznego planu wspomagania.

6-8 listopada, Warszawa.

Konferencja pt. Złapani w sieć! sieciom współpracy i samokształcenia.

20-22 listopada, Warszawa.

PONADTO:

 • Szkolenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli mające na celu przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do efektywnego korzystania ze wsparcia dostępnego w ramach nowego systemu wspomagania, dwudniowe szkolenia organizowane w całej Polsce. Więcej informacji www.akademiamddp.pl/ore
   
 • Szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno–pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych w zakresie zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji związanych z zewnętrznym wspomaganiem pracy szkół także będą kontynuowane, w ramach 14 dniowych cyklów szkoleń - organizowanych w całej Polsce. Więcej informacji www.szkolenia-sore.pl
   
 • Szkolenia dla kandydatów na koordynatorów sieci z zakresu moderowania pracy sieci współpracy i samokształcenia. Trzydniowe szkolenia organizowane w całej Polsce. Więcej informacji www.szkoleniaprojektowe.pl/koordynator
   
 • Spotkania konsultacyjne dla SORE zaangażowanych w realizacje projektów powiatowych oraz pracowników instytucji wspomagających prace szkół odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół – dwudniowe spotkania, organizowane w całej Polsce. Więcej informacji www.sore.cwa.pl/index.htm
   
 • Prezentacja projektów Kompleksowe wspomaganie pracy szkół  – spotkanie podsumowujące pierwszy rok realizacji projektów pilotażowych, adresowane do kierowników projektów powiatowych, przedstawicieli organów prowadzących, dyrektorów szkół oraz innych osób zainteresowanych efektami projektów pilotażowych na rzecz kompleksowego wspomagania pracy szkół.
  Planowany termin: październik, Warszawa.

cji zaangażowanych w realizacje projektów powiatowych oraz pracowników instytucji wspomagających prace szkół odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół – dwudniowe spotkania, organizowane w całej Polsce. 

Ponadto dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji zaangażowanych w realizacje projektów powiatowych oraz pracowników placówek odpowiedzialnych za wspomagania pracy szkół wspierających w realizacji postawionych zadań udostępniony zostanie kurs e-learningowy oraz dwudniowe spotkania konsultacyjne, organizowane w całej Polsce. Informacja ukaże się w marcu.

Autor: Łukasz Kluz