Data publikacji:  2013-09-04  Kategoria:  O projekcie
Platforma internetowa Doskonalenie w sieci jest narzędziem przygotowanym dla realizacji procesów doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkół. Powstała w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego System doskonalenia nauczycieli oparty na kompleksowym wspomaganiu szkół platforma jest udostępniana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dla wszystkich placówek systemu oświaty w celu realizacji nieodpłatnych działań zmierzających do podnoszenia jakości pracy polskich szkół i przedszkoli.

Lata 2013 – 2015 to proces nieustannego rozbudowywania i ulepszania platformy po to, by jeszcze lepiej mogła służyć osiąganiu celów Użytkowników platformy – przedstawicieli systemu wsparcia, dyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli.

Obecnie na platformie publikowane są:

  • oferty doskonalenia;
  • sieci współpracy i samokształcenia;
  • dobre praktyki wspomagania;
  • blogi Użytkowników;
  • fora i grupy dyskusyjne;
  • repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych.
  • materiały filmowe, zarówno wykłady jak i dobre praktyki;
  • publikacje merytoryczne i raporty;
  • ankiety i kursy e-learning.

Poczta wewnętrzna i fora pozwalają na komunikację wewnątrz platformy bez mała 20 tysięcy Użytkowników. Wszyscy oni, zależnie od pełnionej roli, mają dostęp do publikowanych na platformie informacji, biuletynów, projektowania i udziału w szkoleniach asynchronicznych, prowadzenia i czytania blogów, dzielenia się plikami – kilka tysięcy materiałów (!), publikacji artykułów i inne.

Platforma jest zarówno narzędziem wspomagania pracy szkoły – od momentu diagnozy, przez planowanie i realizację, aż do podsumowania procesu, jak i pozwala na prowadzenie nań pracy sieci wsparcia i samokształcenia.