Moduł II

Na czym polegają sieci współpracy i samokształcenia?

  Drugim zadaniem jest prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

Praca w sieci ułatwia wymianę doświadczeń, poznawanie dobrych rozwiązań, sprzyja generowaniu pomysłów, inicjowaniu nowych działań, a tym samym wspiera indywidualny rozwój uczestników. Stanowi uzupełnienie innych form doskonalenia nauczycieli, takich jak szkolenia, warsztaty czy spotkania zespołów przedmiotowych. Zgodnie z nowym modelem doskonalenia nauczycieli istotna jest komplementarność działań podejmowanych w ramach sieci z działaniami wnikającymi ze wspomagania szkoły. Dzięki diagnozie prowadzonej w szkołach można poznać potrzeby rozwojowe szkoły danej placówki, a tym samym wyznaczyć obszar do pracy międzyszkolnej sieci współpracy i samokształcenia.

Cele pracy sieci:

    - wymiana doświadczeń między uczestnikami,
    - analiza przykładów dobrych rozwiązań praktycznych,
    - poszerzenie kompetencji uczestników,
    - tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących w sieci,
    - nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół i nauczycieli,
    - tworzenie zasobów służących podniesieniu kompetencji uczestników sieci,
    - korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów. 

Załączniki: