Poznaj Pana po cholewie czyli role podejmowane w zespole

       Jak ważne jest to jaką rolę przydzielamy uczestnikowi grupy uświadomiła gra symulacyjna przeprowadzona przez ekspertkę Ewę Trojanowską na drugim spotkaniu w mojej sieci. Uczestnicy realizowali wspólnie pewne zadanie, ale pracowali w rolach, które były sprzeczne z ich predyspozycjami. Proste zadanie zostało wykonane bardzo dużym nakładem sił, a grupa nie była zadowolona z efektu! Teraz dzięki temu eksperymentowi działam świadomie zgodnie z naturalnymi predyspozycjami uczestników i myślę, ż...

Nec Hercules contra plures, czyli słów kilka o procesie grupowym

            Każdy z nas jest członkiem różnego rodzaju formalnych i nieformalnych grup jak np. klasa szkolna, drużyna sportowa, zakład pracy, grupy koleżeńskie czy inne. Jest nią oczywiście również nasza sieć współpracy i samokształcenia. Zmieniające się sposoby funkcjonowania zespołów liczących nie więcej niż 30 osób nazywamy procesem grupowym. Z mojej praktyki współpracy z dorosłymi wynika, iż znajomość poszczególnych etapów niezwykle ułatwia pracę osobie szkolącej, pomaga też uniknąć wielu tr...

Facylitacja czyli wskazówki do moderowania spotkań

           Sieć współpracy i samokształcenia to miejsce wzajemnego wsparcia w obliczu pojawiających się problemów i wyzwań. Uczestnictwo w sieci ma poszerzać perspektywę patrzenia na własną placówkę oraz prowadzić do wypracowania rozwiązań pojawiających się problemów w kooperacji z innymi placówkami. Ma też umożliwiać przenoszenie sprawdzonych rozwiązań do innych placówek[1]. Praca w sieciach ma być zespołowym uczeniem się nauczycieli, a zatem uczeniem się z innymi, ale także od innych. Dzięki t...

"Skąd wziąć uczestników?" czyli kilka słów o rekrutacji

              Być może niektórzy z czytelników tego bloga zastanawiają się dlaczego właśnie teraz pojawia się ten tekst, skoro jakiś czas temu pisałam o ewaluacji... Otóż, jak zamożna się zorientować z wpisów na blogu i forum sieci koordynatorów, niektóre projekty prowadzone przez powiaty, a z nimi sieci, dopiero ruszają. Po wtóre sieci mają działać także po zakończeniu projektu systemowego, jest więc czas, by dyskutować o skutecznych sposobach rekrutacji. Post ten w pewnej mierze inspirowany bę...
  • ← Nowsze wpisy
  • Starsze wpisy →