Koordynator moderator

Podczas spotkań konsultacyjnych a także na forum wymiany myśli koordynatorów sieci pojawia się wątek roli koordynatora jako moderatora pracy zespołowej. W ramach działań projektowych aktywność koordynatora określają w znacznym stopniu zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia towarzyszącej planowaniu i realizacji konkretnego projektu powiatowego. Dokument ten określa najczęściej strukturę grupy, ramowe zasady jej pracy, rolę i zadania eksperta itd. W rzeczywistości postprojektowej warunk...

Spotkania konsultacyjne

Koordynatorzy sieci, podobnie jak część nauczycieli, mają prawo niekiedy czuć się „przeszkoleni”. Tym razem do naszej grupy skierowano ofertę zatytułowaną „Spotkania konsultacyjne dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia”. Założone cele to dostarczenie i rozwój wiedzy na temat mechanizmów motywacji oraz roli i znaczenia ewaluacji i motywacji w pracy sieci, a także kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie: pozytywnego wpływania na motywację uczestników sieci, rozwijanie własn...

Informacja zwrotna

Jedną z podstawowych umiejętności nad którą warto pracować pracując w celach rozwojowych z drugim człowiekiem to udzielani informacji zwrotnej. Udzielając informacji zwrotnych, dajemy innym do zrozumienia, że zarówno dbamy o jakość realizowanych przez nich zadań jak i nasze z nimi relacje. W efekcie wydaje się, że praca w ramach sieci jest obszarem, w którym informacji zwrotnej nie może zabraknąć. Udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych powinno bazować na kilku podstawowych zasadach: po...

Przeszkoleni

Polscy nauczyciele czują się przeszkoleni. Niestety nie w kontekście skuteczności, ale w odniesieniu do liczby i intensywności proponowanych szkoleń. Jest tego za dużo. Tymczasem wnioski z międzynarodowy projekt badawczy OECD, dotyczący nauczania, uczenia się i zdobywania wiedzy TALIS (Teaching and Learning International Survey), których polskim koordynatorem badania jest Instytut Badań Edukacyjnych mówią, że: nauczyciele chcą się doskonalić zawodowo; oczekiwania nauczycieli dotyczą w szczególn...
  • ← Nowsze wpisy
  • Starsze wpisy →