Przeszkoleni

Polscy nauczyciele czują się przeszkoleni. Niestety nie w kontekście skuteczności, ale w odniesieniu do liczby i intensywności proponowanych szkoleń. Jest tego za dużo. Tymczasem wnioski z międzynarodowy projekt badawczy OECD, dotyczący nauczania, uczenia się i zdobywania wiedzy TALIS (Teaching and Learning International Survey), których polskim koordynatorem badania jest Instytut Badań Edukacyjnych mówią, że: nauczyciele chcą się doskonalić zawodowo; oczekiwania nauczycieli dotyczą w szczególn...

Koordynator moderator

Podczas spotkań konsultacyjnych a także na forum wymiany myśli koordynatorów sieci pojawia się wątek roli koordynatora jako moderatora pracy zespołowej. W ramach działań projektowych aktywność koordynatora określają w znacznym stopniu zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia towarzyszącej planowaniu i realizacji konkretnego projektu powiatowego. Dokument ten określa najczęściej strukturę grupy, ramowe zasady jej pracy, rolę i zadania eksperta itd. W rzeczywistości postprojektowej warunk...

Informacja zwrotna

Jedną z podstawowych umiejętności nad którą warto pracować pracując w celach rozwojowych z drugim człowiekiem to udzielani informacji zwrotnej. Udzielając informacji zwrotnych, dajemy innym do zrozumienia, że zarówno dbamy o jakość realizowanych przez nich zadań jak i nasze z nimi relacje. W efekcie wydaje się, że praca w ramach sieci jest obszarem, w którym informacji zwrotnej nie może zabraknąć. Udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych powinno bazować na kilku podstawowych zasadach: po...

Spotkania konsultacyjne

Koordynatorzy sieci, podobnie jak część nauczycieli, mają prawo niekiedy czuć się „przeszkoleni”. Tym razem do naszej grupy skierowano ofertę zatytułowaną „Spotkania konsultacyjne dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia”. Założone cele to dostarczenie i rozwój wiedzy na temat mechanizmów motywacji oraz roli i znaczenia ewaluacji i motywacji w pracy sieci, a także kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie: pozytywnego wpływania na motywację uczestników sieci, rozwijanie własn...
  • ← Nowsze wpisy
  • Starsze wpisy →