KURS E-learningowy
2015-03-24
Zapraszamy na kurs - "Rozwijanie kompetencji z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręcznika i e-zasobów w nauczaniu się".
Relacja ze spotkania
2015-03-24
Rola placówki doskonalenia nauczycieli we wspomaganiu szkół z obszarów wiejskich
Nowe funkcje platformy
2015-03-16
W ostatnim czasie wprowadziliśmy na platformie Doskonaleniewsieci.pl kilka zmian, wychodząc naprzeciw Użytkownikom.
null
tematyka
Tematyka pilotażowych sieci współpracy i samokształcenia

więcej

  null
oferty
Zawartość ofert oraz ich powiązanie z sieciami i wymaganiami ewaluacji.

więcej

"Szkoła współpracy" - nabór uczestników
2015-02-05
więcej
Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza ...
2015-01-16
więcej
Rekrutacja na spotkania konsultacyjne ...
2015-01-08
więcej
Zapraszamy do lektury dobrych praktyk
2015-01-07
więcej
Koniec roku - czas podsumowania
2014-12-17
więcej

Wspieranie
2015
LUT
2015
MAR
2015
KWI
2015
MAJ