Jak uczą się szkoły – doświadczenia szkół objętych nowym systemem wspomagania
2015-08-18
Zapraszamy do obejrzenia filmów, które pokazują jak wygląda wspomaganie w szkołach i przedszkolach objętych pilotażem nowego systemu doskonalenia nauczycieli.
Zaproszenie na spotkanie
2015-08-18
W dniach 24-26 września 2015 r. w Raszynie koło Warszawy odbędzie się spotkanie informacyjne pn. „Jak uczyć się od innych – międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia”.
O wspomaganiu szkół w formule blended learning
2015-08-18
Od marca do czerwca pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych zdobywali wiedzę na temat kompleksowego wspomagania i rozwijali umiejętności w zakresie skutecznego wspierania szkół i przedszkoli.
O TIK-u i e-podręczniku
2015-07-20
więcej
Spotkania konsultacyjne dla koordynatorów sieci
2015-07-20 
więcej
Podsumowanie pracy sieci
2015-07-01
więcej
Letnia Akademia Rozwoju Kompetencji
2015-06-25
więcej
Publikacja materiałów - aspekty prawne
2015-06-23
więcej

Wspieranie
2015
CZE
2015
LIP
2015
SIE
2015
WRZ