Zaproszenie na seminarium
2015-05-08
Jak pomóc szkole w zainteresowaniu uczniów książką? Rola i działania placówek wspomagania.
Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się
2015-04-28
Jak przejść od kultury nauczania podającego do kultury aktywnego uczenia się i jaka ma być rola nauczyciela w tym procesie?
Relacja ze spotkania dla samorządowców
2015-04-28
Jakie rozwiązania wypracowały powiaty w pilotażu kompleksowego wspomagania szkół?
Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli − nowe zasady
2015-04-28
Udostępniamy Państwu poradnik dotyczący akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.
null
tematyka
Tematyka pilotażowych sieci współpracy i samokształcenia

więcej

  null
oferty
Zawartość ofert oraz ich powiązanie z sieciami i wymaganiami ewaluacji.

więcej

Warsztaty wymiany doświadczeń
2015-04-17
więcej
Zakończyliśmy cykl szkoleń SORE
2015-04-15
więcej
Języki obce w sieci - zaproszenie
2015-04-08
więcej
Wspomaganie pracy szkoły szansą dla...
2015-04-02
więcej
Od diagnozy potrzeb ucznia, do diagnozy pracy szkoły
2015-04-02
więcej

Wspieranie
2015
KWI
2015
MAJ
2015
CZE
2015
LIP