Zaproszenie na szkolenie
2015-02-23
Zapraszamy do rekrutacji na spotkanie: Coaching, mentoring i inne formy wspomagania szkoły przez pracowników poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych.
Wspomaganie pracy szkoły – od diagnozy potrzeb ucznia, do diagnozy pracy szkoły
2015-02-15
Zapraszamy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dyrektorów szkół podstawowych do spotkania się w dniach 19-20 marca w Falentach k. Warszawy.
Wspomaganie szkół wiejskich przez PDN
2015-02-10
Zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) na seminarium poświęcone wspomaganiu szkół z obszarów wiejskich, które odbędzie się  w dniach 4-6 marca, w Sulejówku.
null
tematyka
Tematyka pilotażowych sieci współpracy i samokształcenia

więcej

  null
oferty
Zawartość ofert oraz ich powiązanie z sieciami i wymaganiami ewaluacji.

więcej

"Szkoła współpracy" - nabór uczestników
2015-02-05
więcej
Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza ...
2015-01-16
więcej
Rekrutacja na spotkania konsultacyjne ...
2015-01-08
więcej
Zapraszamy do lektury dobrych praktyk
2015-01-07
więcej
Koniec roku - czas podsumowania
2014-12-17
więcej

Wspieranie
2015
LUT
2015
MAR
2015
KWI
2015
MAJ