Podsumowanie projektu - zaproszenie na regionalne konferencje
2015-09-11
Zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, kuratoriów oświaty, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli do udziału w konferencjach regionalnych.
Metody i formy pracy w klasach łączonych – różne sposoby prowadzenia zajęć
2015-09-11
Wydział Rozwoju Szkół i Placówek organizuje w dniach 16 – 18 października 2015r. spotkanie konsultacyjne nt. Metody i formy pracy w klasach łączonych – różne sposoby prowadzenia zajęć.
Konferencja i szkolenie dla realizatorów programów Szkoła dla Rodziców i Wychowawców oraz Golden 5
2015-09-11
Wydział Wychowania i Profilaktyki oraz projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół zapraszają realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz instruktorów programu „Golden 5” na konferencję.
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - analiza danych z projektów realizowanych przez powiaty
2015-09-11
Prezentujemy dane dotyczące działań prowadzonych w szkołach w roku szkolnym 2014/15 ze 130 powiatów.
O wspomaganiu szkół w formule blended learning
2015-08-18
więcej
Zaproszenie na spotkanie
2015-08-18
więcej
Jak uczą się szkoły
2015-08-18
więcej
O TIK-u i e-podręczniku
2015-07-20
więcej
Spotkania konsultacyjne dla koordynatorów sieci
2015-07-20
więcej

Wspieranie
e-podrecznik
2015
CZE
2015
LIP
2015
SIE
2015
WRZ