Dobre praktyki
2014-04-10
Po pierwszych doświadczeniach we współpracy ze szkołami w zakresie wspomagania oraz w sieciach współpracy i samokształcenia, zapraszamy do dzielenia się dobrymi praktykami.
Spotkanie informacyjne
2014-04-07
Zapraszamy na spotkanie pt. „Wspomaganie pracy szkół – pierwsze doświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych"
Wsparcie dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia – zapraszamy do SIECI!
2014-03-29
Informujemy, że na platformie rozpoczęły funkcjonowanie: otwarty blog tematyczny oraz sieć wymiany doświadczeń dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.
 
Rejestracja
Projekty pilotażowe
Blog
Harmonogram
Bibliografia
Materiały promocyjne
Instrukcja


Cele, założenia i działania w ramach projektu.

więcej...

oferty
Opisy ofert oraz ich powiązania z sieciami i ewaluacją zewnętrzną.

więcej...

tematyka
Tematy funkcjonowania sieci współpracy i samokształcenia.

więcej...