Moduł I

Wprowadzenie: założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Przedstawiamy informacje dotyczące zmian wprowadzanych w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Istotą nowego modelu jest wpisanie różnych jego form w szersze działania, których celem jest rozwój całej szkoły. Zachęcamy do poznania założeń systemu wspomagania pracy szkół, jak i jego poszczególnych etapów.

Zmiana szkół i nauczycieli nie jest możliwa bez współpracy wielu partnerów. Istotną rolę odgrywają instytucje, które funkcjonują na rzecz szkoły, w tym przede wszystkim placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne.

W poradniku omawiamy rolę i zadania pracowników bibliotek pedagogicznych. Prezentujemy obszary, w których biblioteki mogą wspierać szkoły, zgodnie z nowym modelem działania. Prezentujemy zarówno zasoby tych placówek, jak i przykłady działań prowadzonych w szkołach.

Poradnik ma pokazać, jak biblioteka pedagogiczna może realizować nowe zadania. Znajdują się tutaj odniesienia do tekstów opracowanych przez naukowców, badaczy, nauczycieli bibliotekarzy, działaczy z różnych środowisk oświatowych, którzy w ciągu ostatnich lat wspierali nas swoją wiedzą i doświadczeniem w wypracowywaniu nowego modelu wspomagania pracy szkoły.

Zawartość podstrony będzie stale aktualizowana i uzupełniana o nowe materiały przygotowywane przez ORE, a także o informacje na temat ciekawych projektów opracowywanych przez naszych partnerów.

Jeśli chcieliby Państwo podzielić się uwagami, dodać nowe informacje bądź załączyć artykuły, prosimy o kontakt: doskonaleniewsieci@ore.edu.pl