Pracownicy bibliotek pedagogicznych aktywnymi uczestnikami spotkania „Złapani w sieci”

Spotkanie informacyjne na temat sieci współpracy i samokształcenia „Złapani w sieci” odbyło się 20-22 listopada 2014 roku w Falentach koło Warszawy. Tym razem nauczyciele bibliotekarze bibliotek pedagogicznych stanowili liczną grupę, wyróżniającą się na tle pracowników reprezentujących placówki odpowiedzialne za wspieranie polskiej oświaty. W czasie trzydniowego spotkania bibliotekarze mieli okazję poznać zasady funkcjonowania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli oraz specyfikę pracy w...

Kiedy ludzi łączy pasja…

Pracownicy bibliotek pedagogicznych mają ostatnio wiele możliwości korzystania z propozycji szkoleniowych ORE w Warszawie. Jesienne konferencje i spotkania informacyjne dostarczają informacji o wynikach projektów pilotażowych realizowanych w powiatach. Wnioski i rekomendacje z wdrażanych przedsięwzięć mają pomóc bibliotekom pedagogicznym, poradniom psychologiczno-pedagogicznym i ośrodkom doskonalenia nauczycieli w rozpoczęciu realizacji nowych zadań na rzecz wspomagania szkół. Warto z tych spotk...

Organizacja pracy sieci

Minął miesiąc od spotkania w Sulejówku, inaugurującego pracę sieci bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, zajmujących się wspomaganiem szkół i koordynowaniem sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. W naszej sieci jest 33 nauczycieli bibliotekarzy ze wszystkich województw, z bibliotek małych i dużych, książnic pedagogicznych będących samodzielnymi placówkami i tych połączonych w zespoły z ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Wszystkich jednoczy potrzeba zdobywania kompetencji niezbędnych ...
  • ← Nowsze wpisy
  • Starsze wpisy →