Moduł III

Biblioteki pedagogiczne i ich zasoby w kontekście nowych zadań

 
Celem działań podejmowanych przez biblioteki pedagogicznej jest wspieranie nauczycieli i placówek oświaty. W realizacji tych celów biblioteki pedagogiczne posiadają wieloletnią tradycję i doświadczenie. Przygotowując się do realizacji nowych zadań, należy koniecznie przyjrzeć się zasobom bibliotek pedagogicznych, które zostały wypracowane przez lata działalności oświatowej i mogą służyć wspomaganiu pracy szkół.

Sieć bibliotek pedagogicznych w kraju obejmuje 284 placówek z 1 700 nauczycieli bibliotekarzy. Dysponuje bogatym potencjałem zasobów bibliotecznych o wielkości 1 4629 889 jednostek inwentarzowych różnych typów zbiorów. Biblioteki pedagogiczne udostępniają informacje o zbiorach poprzez strony internetowe i katalogi online, publikują zdigitalizowane zbiory w bibliotekach cyfrowych oraz indeksują zasoby internetu w bazie WikiEduLinki. Organizują również szkolenia, lekcje biblioteczne, konferencje, wystawy, konkursy, festiwale. Realizując działania, zwracają uwagę na potrzeby środowiska lokalnego, dzięki czemu tworzą ofertę atrakcyjną dla całej społeczności.


Załączniki: