Mapa serwisu  | 
A A A
Platforma internetowa Doskonalenie w sieci jest narzędziem przygotowanym dla realizacji procesów doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkół. Powstała w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego System doskonalenia nauczycieli oparty na kompleksowym wspomaganiu szkół platforma jest udostępniana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dla wszystkich placówek systemu oświaty w celu realizacji nieodpłatnych działań zmierzających do podnoszenia jakości pracy polskich szkół i przedszkoli.

Lata 2013 – 2015 to proces nieustannego rozbudowywania i ulepszania platformy po to, by jeszcze lepiej mogła służyć osiąganiu celów Użytkowników platformy – przedstawicieli systemu wsparcia, dyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli.

Obecnie na platformie publikowane są:

 • oferty doskonalenia;
 • sieci współpracy i samokształcenia;
 • dobre praktyki wspomagania;
 • blogi Użytkowników;
 • fora i grupy dyskusyjne;
 • repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych.
 • materiały filmowe, zarówno wykłady jak i dobre praktyki;
 • publikacje merytoryczne i raporty;
 • ankiety i kursy e-learning.

Poczta wewnętrzna i fora pozwalają na komunikację wewnątrz platformy bez mała 20 tysięcy Użytkowników. Wszyscy oni, zależnie od pełnionej roli, mają dostęp do publikowanych na platformie informacji, biuletynów, projektowania i udziału w szkoleniach asynchronicznych, prowadzenia i czytania blogów, dzielenia się plikami – kilka tysięcy materiałów (!), publikacji artykułów i inne.

Platforma jest zarówno narzędziem wspomagania pracy szkoły – od momentu diagnozy, przez planowanie i realizację, aż do podsumowania procesu, jak i pozwala na prowadzenie nań pracy sieci wsparcia i samokształcenia.


Jak założyć sieć współpracy i samokształcenia...

… w ramach wspomagania organizowanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną?

 1. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej przesyła na adres: wsparcie-techniczne@ore.edu.pl plik skanu wypełnionego formularza.
 2. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej po otrzymaniu informacji zwrotnej zakłada sieci współpracy i samokształcenia.
 3. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej wyznacza koordynatorów sieci (przypisuje im rolę administratora dla poszczególnych utworzonych sieci).

... w ramach wspomagania organizowanego przez bibliotekę pedagogiczną?

 1. Dyrektor biblioteki pedagogicznej przesyła na adres: wsparcie-techniczne@ore.edu.pl plik skanu wypełnionego formularza.
 2. Dyrektor biblioteki pedagogicznej po otrzymaniu informacji zwrotnej zakłada sieci współpracy i samokształcenia.
 3. Dyrektor biblioteki pedagogicznej wyznacza koordynatorów sieci (przypisuje im rolę administratora dla poszczególnych utworzonych sieci).

... w ramach działań placówki doskonalenia nauczycieli?

 1. Dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli przesyła na adres: wsparcie-techniczne@ore.edu.pl plik skanu wypełnionego formularza.
 2. Dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli po otrzymaniu informacji zwrotnej zakłada sieci współpracy i samokształcenia.
 3. Dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli wyznacza koordynatorów sieci (przypisuje im rolę administratora dla poszczególnych utworzonych sieci).

… w ramach projektu powiatowego?

 1. Koordynator lub kierownik projektu powiatowego przesyła na adres: wsparcie-techniczne@ore.edu.pl plik skanu wypełnionego formularza.
 2. Koordynator lub kierownik projektu po otrzymaniu informacji zwrotnej zakłada sieci współpracy i samokształcenia.
 3. Koordynator lub kierownik projektu wyznacza koordynatorów sieci (przypisuje im rolę administratora dla poszczególnych utworzonych sieci).

Jak zaplanować wspomaganie szkoły (RPW)...

… w ramach wspomagania organizowanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną?

 1. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej przesyła na adres: wsparcie-techniczne@ore.edu.pl plik skanu wypełnionego formularza.
 2. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej po otrzymaniu informacji zwrotnej tworzy puste projekty RPW dla szkół uczestniczących w doskonaleniu.
 3. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej nadaje dla animatorów uprawnienia administratora do utworzonych projektów RPW.

... w ramach wspomagania organizowanego przez bibliotekę pedagogiczną?

 1. Dyrektor biblioteki pedagogicznej przesyła na adres: wsparcie-techniczne@ore.edu.pl plik skanu wypełnionego formularza.
 2. Dyrektor biblioteki pedagogicznej po otrzymaniu informacji zwrotnej tworzy puste projekty RPW dla szkół uczestniczących w doskonaleniu.
 3. Dyrektor biblioteki pedagogicznej nadaje dla animatorów uprawnienia administratora do utworzonych projektów RPW.

... w ramach działań placówki doskonalenia nauczycieli?

 1. Dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli przesyła na adres: wsparcie-techniczne@ore.edu.pl plik skanu wypełnionego formularza.
 2. Dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli po otrzymaniu informacji zwrotnej tworzy puste projekty RPW dla szkół uczestniczących w doskonaleniu.
 3. Dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli nadaje dla animatorów uprawnienia administratora do utworzonych projektów RPW.

… w ramach projektu powiatowego?

 1. Koordynator lub kierownik projektu powiatowego przesyła na adres: wsparcie-techniczne@ore.edu.pl plik skanu wypełnionego formularza.
 2. Koordynator lub kierownik projektu po otrzymaniu informacji zwrotnej tworzy puste projekty RPW dla szkół uczestniczących w projekcie.
 3. Koordynator lub kierownik projektu nadaje dla SORE uprawnienia administratora do utworzonych projektów RPW.
W grudniu Ośrodek Rozwoju Edukacji zakończył cykl szkoleń z zakresu obsługi narzędzia platformy internetowej wykorzystywanej na portalu: doskonaleniewsieci.pl.
Z oferty zajęć skorzystały osoby pełniące funkcje koordynatorów sieci oraz SORE w powiatowych projektach pilotażowych finansowanych ze środków EFS PO KL III Działanie 3.5, a także pracownicy placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych  przygotowujący się do realizowania zadań związanych z zewnętrznym wspomaganiem pracy szkół i prowadzeniem sieci współpracy i samokształcenia.
Podczas całodziennych zajęć uczestnicy mieli okazję poznać platformę od podstaw aż do najbardziej zaawansowanych funkcji. Szkolenia miały charakter praktyczny i opierały się na kolejno następujących po sobie etapach, w ramach których prezentowane, omawiane i przećwiczone zostały wszystkie udostępnione funkcjonalności platformy internetowej.
W zajęciach uczestniczyło niemal pół tysiąca osób w różnych regionach kraju.
Wszystkim tym osobom, które nie miały możliwości wzięcia udziału w szkoleniu, a mają potrzebę pogłębić swoją wiedzę dotyczącą wykorzystywanych na platformie narzędzi, udostępniamy materiał szkoleniowy. Składają się nań praktyczne opisy poszczególnych funkcjonalności.

W materiale zostały opisane zagadnienia omawiane podczas szkoleń, tj.:
 • Rejestracja
 • Profile Użytkowników
 • Poczta wewnętrzna
 • Grupy dyskusyjne
 • Ankiety
 • Szkolenia
 • Sieci współpracy i samokształcenia
 • Roczne plany wspomagania