Moduł V

Promocja czytelnictwa

 
Promocja czytelnictwa to jeden ważniejszych z obszarów pracy szkoły, w którym pracownicy bibliotek szkolnych we współpracy z bibliotekami pedagogicznymi mogą w istotny sposób wspierać radę pedagogiczną. Zanim jednak przystąpi się do realizacji działań, warto poznać wyniki ogólnopolskich badań poświęconych czytelnictwu dzieci i młodzieży. Instytut Badań Edukacyjnych zbadał, jak wygląda czytelnicza rzeczywistość 12- i 15-letnich uczniów. Uczniów pytano m.in. o to, czy czytają książki, jakie to pozycje i które z nich chcieliby wpisać na listę lektur szkolnych. Badacze przyjrzeli się także czytaniu w środowisku rodzinnym uczniów. Okazało się, że uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej częściej niż gimnazjaliści czytają w wolnym czasie. Ale zainteresowania mają podobne – najczęściej wybierają fantastykę, w której bohaterami są osoby w ich wieku. W podstawówce żadnych książek nie czyta ok. 5% dzieci, w gimnazjum już 14%.

Wnioski z badań:

  • Aktywność czytelnicza nastolatków jest skorelowana z płcią oraz z kapitałem kulturowym rodziny wyrażanym przez poziom wykształcenia rodziców i wielkość posiadanych księgozbiorów.
  • Wraz ze wzrostem wielkości księgozbiorów – domowego i należącego do ucznia –wzrasta szansa na podjęcie przez niego lektury książkowej, szczególnie tej z własnego wyboru, poza szkolnymi obowiązkami.

Załączniki: