Moduł IV

Rola i zadania bibliotek szkolnych

 
Jednym z obszarów pracy bibliotek pedagogicznych jest wspieranie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych w organizacji i zarządzaniu. Aby efektywnie realizować to działanie, pracownicy bibliotek pedagogicznych muszą dobrze znać specyfikę pracy bibliotek szkolnych w kontekście ich indywidualnych potrzeb, ale przede wszystkim w kontekście pracy całej szkoły.

Biblioteki szkolne kojarzą się przede wszystkim z miejscem, gdzie uczniowie wypożyczają książki. Czy rzeczywiście rola bibliotek sprowadza się do zakupu, ewidencjonowania i wypożyczania publikacji? Współczesny świat stawia wiele wyzwań: w istotny sposób wpływa na młodych ludzi, wyznacza inną rolę nauczycieli, wymaga zmian w funkcjonowaniu szkoły jako instytucji. Zadaniem szkoły jest już nie tyle wyposażenie ucznia w wiedzę, dzięki nowoczesnym technologiom dostępną na każdym kroku, ile rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji, analizy dostępnych danych, dokonywania wyborów. Wszyscy są zgodni, że biblioteka szkolna powinna intensywnie uczestniczyć w procesie nauczania i wychowania dzieci i młodzieży. Jak więc zintegrować pracownie biblioteczne z życiem szkoły? Jak sprawić, by nauczyciel bibliotekarz stał się partnerem w działaniach edukacyjnych podejmowanych przez dyrektora, innych nauczycieli czy uczniów?

Załączniki: